Home

Дейности на Гражданско сдружение ЕВЕТ – Европейска Визия за Етническа Толерантност за 2013 г.

· И през 2013 г. Гражданско сдружение „ЕВЕТ – Европейска Визия за Етническа Толерантност“ продължи ползотворната си съвместна дейност с фондация „Конрад Аденауер“ в районите с преобладаващо мюсюлманско население в България. В партньорство с фондацията бяха реализирани множество успешни проекти, които послужиха като добра практика за реализацията на дългосрочни европейски инициативи.

· Сдружението разработи проект през Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, на тема: „Пробиране на индикатори и методи за оценка изпълнението на целите и техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция на граждани на трети страни“
· Членове на ръководството на ГС „ЕВЕТ“ взеха участие във форума на Пан Европа – България, озаглавена: „ЕС по време на ирландското председателство и къде е България. В събитието взе участие Н.Пр. Джон Роуън – посланик на Ирландия в България.
· На 01.03.2013 г. в зала „Деведжи хан“ в Одрин, Турция, Гражданско сдружение ЕВЕТ, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, CEC ( Center for European Studies), организира конференция на тема: „Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност“. Събитието се проведе по покана на валията на Одрин – Хасан Дурпер. Младежите от ЕВЕТ представиха Наръчника „Междукултурно сътрудничество: опитът в България“, по проект „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетниеските отношения“. Ръководството на сдружението изразява изключителна благодарност на Музафер Мустафа - социолог и изследовател, за чудесната организация на форума и посещението и за специално изработения плакат. Цялата делегация на ЕВЕТ беше поканена на посещение в Тракийския университет в Одрин, където се срещна с ръководството на ВУЗ-а.
· „ЕВЕТ“, съвместно с Тракийския университет изготви и кандидатства с проект за трансгранично сътрудничество на тема: „Интеркултурният диалог през спорта и традициите“.
· На 25ти и 26ти май в конферентната зала на х-л „Славянска беседа“ - София, ГС „ЕВЕТ“, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“ организира Кръгла маса на тема: „Избори 2013. Предизвикателства пред смесените региони на България“. Участниците във форума бяха приветствани от г-жа Надежда Нейнски – депутат в ЕП от групата на ЕНП и Вежди Рашидов, депутат в 42 НС и бивш министър на културата. Анализът на изборните резултати беше представен от доц. Димитър Димитров от Софийски университет.
· На 28 май 2013 г. Експерти от „ЕВЕТ“ участваха на организираната от ЕК конференция на тема: „Визии за свят, който харесваш. Изграждане на нисковъглеродно общество в България“. Със специално обръщение към форума участваха президентът Росен Плевнелиев и еврокомисарят в областта на климата – г-жа Кони Хедегер.
· На 29 юни членове на младежката организация на „ЕВЕТ“ взеха активно участие в работата на Кръгла маса, на тема: „Предизвикателствата пред участието на малцинствата в местното самоуправление“.
· На 11 юни 2013 г експерти от сдружението взеха участие в семинар: „Междукултурният обмен и диалог – конкурентно предимство в съвременната глобализираща се държава и икономика“. Семинарът бе част от проект на „Сентър за младежки дейности“ - София.
· ГС „ЕВЕТ“ вече осма година изпълнява съвместно с Асоциация на българските градове и региони проект: „Летен младежки обмен София-Истанбул“. Проектът се реализира с изключителното съдействие на община Бейоглу, Истанбул и Столичен общински съвет, София.
· На 07 и 08 септември в Слънчев бряг, ГС „ЕВЕТ“, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“ проведе работен семинар на тема: „Младите лидери – основа за повишаване на социалния капитал в районите със смесено население“.
· На 11-13 септември председателят на „ЕВЕТ“ - Ергин Емин взе участие на международната конференция, със специалната подкрепа на НАТО: „От консуматор на сигурност до важен регионален играч: Афганистан след ИСАФ“. Форумът беше под патронажа на министъра на отбраната на Р. България.
· На 10.09.2013 г. Ергин Емин – председател на УС на ГС „ЕВЕТ“ бе поканен за член на гражданския съвет на реформаторския блок. Актуалните позиции на Реформаторския блок ще се изработват от гражданския съвет към него – стана ясно от поканата. Същият ще бъде консултативен орган, съставен от експерти.
· На 12 и 13 септември в София, ГС „ЕВЕТ“ взе участие в работна среща на тема: „Престъпления от омраза“, организирана от Отдела за толерантност и липса на дискриминация на службата за демократични институции и човешки права. Г-н Лори Оломофе, съветник по борбата с расизма и ксенофобията и координатор на обучението и г-н Ташкън Сайкан, съветник по борбата с нетолерантността спрямо мюсюлманите, коментираха и представиха понятието „престъпление от омраза“ и различните индикатори на предубеденото поведение.
· На 01 октомври 2013 г. Представители на ГС „ЕВЕТ“ взеха участие на организираната от Пан Европа България и фондация „Конрад Аденауер“ дискусия на тема: „Свобода и многообразие на младите – къде е България“. Специален коментар по темата представи Н.Пр. Матиас Хьопфнер – посланик на Ф. Р. Германия у нас.
· ГС „ЕВЕТ“ разработи проект: „Национална лятна академия – млади лидери 2013“ и кандидатства пред Националния център „Европейски младежки програми“ - МОМН.
· Ръководството на ЕВЕТ се срещна с докторанта по политология в University of Illinois г-н Данаил Коев. Разговорът беше върху дейността на сдружението и ролята на българските политически партии и държавни институции в защитата и развитието на правата и благосъстоянието на етническите малцинства в страната.
· Председателят на сдружението – Ергин Емин, престави на вниманието на Германския център за икономическо развитие /GIZ/ проект: „Икономическа интеграция на ромското население в България“.
· На 22 и 23 ноември 2013 в Национален учебен център на БЧК в с. Лозен, София, ГС „ЕВЕТ“ организира, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, семинар-обучение на тема: „Бежанската криза – предизвикателства и отговори. Дискусиите на форума взеха участие експерти и ръководители от Държавната агенция за бежанците към МС, Бежанско-мигрантската служба на БЧК и националния учебно-логистичен център на БЧК.
· На 30 ноември млади лидери от ГС „ЕВЕТ“ взеха участие в работата на организираната от „Зелените“ конференция на тема: „Популизма, политическата екология и Балканите“.
· На 4 и 5 декември група от членове на Гражданско сдружение ЕВЕТ беше на посещение в Европейския парламент в Брюксел по по покана на евродепутата от Синята коалиция – Надежда Нейнски. В делегацията взеха участие и младежите, завършили успешно обучението си по проект: „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България“, който бе реализиран от Гражданско сдружение ЕВЕТ, CES – Брюксел и Фондация Конрад Аденауер. Лично г-жа Нейнски връчи сертификатите и грамотите на лидерите, преминали шестмесечното обучение.
Г-н Ергин Емин, председател на ЕВЕТ, представи „Наръчник за междукултурно сътрудничество: опитът в България“. Същият е разработен, вследствие на дейностите и проучванията по проекта, от изследователски екип воден от д-р Харалан Александров.
· На 07.11.2013 г. Националният координационен съвет /НКС/ на „ЕВЕТ“ прие вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. С тях се установяват условията и редът за събиране, обработване, съхраняване и разкриване информация, свързана с дейността по контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и се определят точни критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки или клиенти и се регламентират действията и отговорностите на членовете на ГС „ЕВЕТ“