Home

ДЕЙНОСТИ на ГС „ЕВЕТ- Европейска визия за етническа толерантност” за 2014 година

· И през 2014 година Гражданско сдружение ЕВЕТ продължи ползотворната и дългогодишна съвместна дейност с фондация „Конрад Аденауер“. В партньорство с фондацията бяха реализирани множество успешни проекти в страната.

 
· На 22 януари представители на софийския клон на ЕВЕТ участваха в дискусия на Софийския форум за сигурност на тема: „Пътят на Грузия към ЕС и НАТО: Възможности и предизвикателства“. Събитието предостави възможности за запознаване с вижданията на Грузия по въпросите за сигурността и проблемите в черноморския регион.
 
· На 7 март Председателят на Сдружението Ергин Емин участва в откритата дискусия с Александър Граф Ламбсдорф, член на Европейския парламент и зам.-председател на групата Алианс на либералите и демократите за Европа, на тема: „Модели на миграция в ЕС: Изтичане на мозъци или „миграция на бедност“. Събитието бе организирано от Информационното бюро на Европейския парламент.
 
· На 8 и 9 март всички членове на Националния координационен съвет на Сдружението участваха на организирания от Института за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, със съдействие на фондация „Конрад Аденауер“. Двудневния форум на тема: „Дясната политика под знака на избори за Европейски парламент 2014“
 
· На 17 март по покана на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека /БДИПЧ/, представители на ЕВЕТ взеха участие в неформалната среща за представяне на оценка на обучение срещу престъпленията от омраза за правоохранителната програма /TAHCLE/ и в дискусията за това как БДИПЧ изпълнява препоръките от доклада.
 
· На 9 март ЕВЕТ подписа обща платформа за явяване на Евроизбори 2014, заедно с ПП „Синьо единство“ и „Обединени земеделци и демократи“. Лидерите на трите формации – Ергин Емин, Христо Панчугов и Моньо Христов подписаха документа в парк-хотел „Москва“ - София.
 
· След решение на НКС на ЕВЕТ в листа за евровота участваха Ергин Емин, Айрин Ибрямова, Сюлейман Ени и Бранимир Фиданов.
 
· На 3 и 4 април ръководството на ЕВЕТ взе участие в международната конференция „Бъдещето на НАТО“, организирана от Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Атлантическия клуб в България, със специалната подкрепа на Министерския съвет на Р. България, под патронажа на президента Росен Плевнелиев.
 
· На 15 април специалисти – членове на Сдружението, взеха активно участие в Кръгла маса на тема: „Прекратете дискриминацията при оценка труда на българските работещи по европейски проекти“. Събитието бе организирано т списание „Фондове. Програми. Проекти“, списание „Човешки ресурси“ и Института за управление на програми и проекти.
 
· На 16 април представители на организацията присъстваха на представянето и обсъждането на книгата на проф. Фикрет Караман „Ценностите на вярата в исляма и съвременните религиозни течения“, издадена от Главно мюфтийство на Р. България.
 
· На 27 и 28 април ЕВЕТ организира и проведе работен семинар в гр. Велинград – за членовете и ръководствата на организацията от Южна България. Темата бе: „Евроизбори 2014 и мултикултурният диалог“.
 
· На 25 април ръководството на ЕВЕТ участва на дискусия по повод рождението на пратеника Мухаммед (С.А.С.), на тема: „Правата на човека и ислямската религия“. Събитието бе организирано от центъра за изследване на религиите към СУ „Св. Климент Охридски“
 
· на 29 април членове на ЕВЕТ взеха участие в конференцията по повод 15 години от първото разширяване на НАТО на изток. Заглавието на събитието, бе: „Бъдещето на общата европейска отбрана“. Организатори бяха Атлантическия клуб в България и Посолствата на страните от Вишеградската четворка – Чехия, Словакия, Полша, Унгария.
 
· На 10 и 11 май ЕВЕТ организира и проведе втория работен семинар в гр. Русе, на тема: „Евроизбори 2014 и мултикултурният диалог“. Участници във форума бяха членовете и ръководствата на организацията от северна България. И двата работни семинара на тази тема – във Велинград и Русе, бяха с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“.
 
· На 5 юни експерти на организацията участваха на Кръгла маса – дискусия „Ралф Дарендорф“ на тема: „Корупцията – отрова за свободното общество“. Събитието бе организирано от европейския либерален форум, заедно с фондация „Фридрих Науман“.
 
· От 4 до 7 юни Ергин Емин – председател на ЕВЕТ участва в международната конференция на Технически университет София, съвместно със списание „Човешки ресурси“ и фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“, на тема: „Учене през целия живот. Добри практики. Предизвикателства. Тенденции за развитие“.
 
· На 17 юни членове на ЕВЕТ – София участваха на организирания от фондация „Конрад Аденауер“ и Мартенс Център за европейски обучения, конференция на тема: „Социална политика за растеж – десния път“. Беше представена дясната концепция за социална политика и успешните модели.
 
· На 1 юли ръководството на младежката организация на ЕВЕТ участва на официалното представяне от Н.Пр.Марко Контичели, посланик на Италия в България, на приоритетите на започващото италианско председателство на ЕС.
 
· На 6 и 7 септември в Приморско се проведе работния семинар, организиран от ЕВЕТ, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Младите хора – двигател за развитието на общността“.
 
· По време на форума в Приморско, Националния координационен съвет на ЕВЕТ прие нарочна декларация за ангажираността си по време на изборите за 43то НС в България и подкрепи на официална пресконференция в БТА, политическа партия ГЕРБ, с цел установяване на успешен и траен десен модел на управление в България.
 
· На 17 септември ръководството на ЕВЕТ участва в организирания от Асоциация на българските градове и региони и фондация „Конрад Аденауер“, обучителен семинар на тема: „Конфликтът на интереси в дейността на местното самоуправление и общинските администрации“.
 
· На 12 ноември младежката структура на ЕВЕТ участва на конференция по въпросите на сигурността за изследователи до 32 годишна възраст. Събитието бе организирано от Софийски форум за сигурност и Българска академия на науките, съвместно с фондация „Конрад Аденауер“ и студентски клуб на политолога. Целта бе да се даде възможност за изява на младежи по въпросите на националната и международна сигурност. Участниците обсъждаха проблемите на сигурността и генерираха идеи за решенията им.
 
· На 16 декември представители на организацията от София участваха на дискусия на клуб „Обектив“ в Червената къща – София, на тема „Бежанците са тук“, организирана от Българския хелзинкски комитет.
 
· На 12 ноември ЕВЕТ се присъедини към проект: „Балкански център за религии и толерантност“. Събитието се проведе в община Свищов. В проекта се представя идеята за „развиваща се толерантност“ в три аспекта: общество, образование, училище. Обосновава се общественият фундамент на толерантността, като основание и потребност във всяко едно време.
 
· По покана на НБУ и Лабораторията за публични политики, председателят на ЕВЕТ Ергин Емин участва в конференция: „Нови заплахи пред демокрацията в България“. Тя се състоя на 18 ноември в НБУ – София. По време на събитието се идентифицираха и анализираха три различни групи от заплахи пред съвременната демокрация и нейното консолидиране в България:
            - заплахата за установяване на олигархичен режим;
            - проблемите, свързани с развитието на радикални религиозни и политически движения;
            - степента на социална дезинтеграция и фрагментация при младите хора.
 
· На 20 ноември представители на ГС ЕВЕТ взеха активно участие в международна конференция на тема: „Църква, общество и политика“, организирана от фондация „Конрад Аденауер“. Сред участниците бяха представители на неправителствени организации, политици и общественици от цялата страна.
 

Експерти на сдружението взеха активно участие, в проведената на 15 декември в София, дискусия на тема „Човекът и името“, организирана от Главно мюфтийство на Р. България. Интерес предизвика докладът на доц. д-р Михаил Груев „Към въпроса за предисторията на т. нар. „възродителен процес“.