Home

Доклад за дейността на Гражданско сдружение “ЕВЕТ” през 2011г.

     • На 04.02.2011 г. Сдружение ЕВЕТ подготви и защити концепцията си за създаване на среда за успешната културна и социална реинтеграция на мюсюлманските общности на Балканите и Черноморския регион в рамките за разширението на изток на Европейския съюз.
 
     • Членове на Гражданско сдружение ЕВЕТ взеха участие в поредица форуми, организирани във връзка с унгарското шест-месечно председателство на ЕС. Първият бе на 12.01.2011 в х-л „Шератон”, на тема „Приоритетите и предизвикателствата пред унгарското председателство на ЕС”, организиран от Европейския институт, с участието на Николай Младенов- министър на външните работи.
 
     • Председателят на ЕВЕТ - Ергин Емин, взе участие в конференция на тема „Значението на корпоративната социална отговорност в икономиката, държавата и гражданското общество”, организирана от австрийския бизнес кръг и посолството на Австрия, които са дългогодишни партньори на сдружението.
 
      • Управителният съвет на сдружението взе решение за подкрепа на мултиетнически проект „Етноталанти – София 2011” за откриване и продуциране на таланти чрез кастинги, включващи 24-те района на София. Проектът е разработен от „Ан профил”ЕООД.
 
     • В началото на март 2011, ръководството на Гражданско сдружение ЕВЕТ участва активно на форума „Духът на свободата ще победи” на Фондация „Конрад Аденауер” в България. Събитието съвпадна с изпращането на досегашния директор на бюрото на фондацията в София-Андреас фон Белов и приемането на поста от Марко Арнд.
 
     • Сдружение ЕВЕТ. Клон Хасково разработи и участва с проект по приоритетна ос 1- устойчиво и социално икономическо развитие по програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Турция. Наименованието на проекта е „Оползотворяване на местния ВЕИ-ресурс – инструмент за устойчиво социално-икономическо развитие”, а целта е да се направи оценка и да се определят областите на приложение на местния потенциал на възобновяеми енергийни източници в рамките на общините – от двете срани на границата между Р. Турция и Р. България.
 
     • Националният координационен съвет на ЕВЕТ прие „идейно предложение за стратегия за обществено- икономическо включване на ромските общности”. Документът бе разработен от експерти в тази област, с обща цел – подпомагане на икономическата интеграция, развитие и работна заетост на ромите в собствените им общности в Р.България и Р.Румъния. Разработката бе предадена на Надежда Нейнски – депутат в Европейския парламент.
 
     • На 21.03.2011 УС на Гражданско сдружение ЕВЕТ прие решение за парична подкрепа за:
 
1.    обучението на младежкия координатор на Сдружението Христина Божинова в курса на випуск 2011 на Българско училище за политика, на стойност 1500 лв.
 
2.    пътни самолетни разходи на Айрин Ибрямова – отговорник младежки дейности в Гражданско сдружение ЕВЕТ, в размер на 345 лв. – за участие във форум на Неправителствените организации от Европа, организиран в Истанбул– р. Турция.
 
3.    озвучаване на форум при посещението на Мустафа Бозбей – кмет на Бурса, за Бранимир Фиданов, член на ЕВЕТ, в размер на 200 лв.
 
     • На 07.04. 2011 г. столичен район „Триадица” и Гражданско сдружение ЕВЕТ бяха домакини на 45 – членна делегация от район Нилюфер на Бурса, третият по големина град в Р. Турция. Посещението бе част от взаимен обмен между двата района и Сдружението, стартирал през месец април 2010. В делегацията участваха кмета -Мустафа Бозбей, който изпълнява длъжността вече трти мандат, заместниците му и общински съветници.
 
     • На 13.05.2011 членове на Сдружението участваха активно в работата на инициативата на Български икономически форум – Изложение «Европа за нас». Проявата беше организирана със съдействието на министъра, отговарящ за средствата от Европейския съюз – Томислав Дончев и Председателството на Европейската комисия в България.
 
             • Националният координационен съвет на ЕВЕТ излезе със специална позиция на 21 май 2011, във връзка със събитията пред джамията в Гофия, които се случиха предишния ден.
 
     • На 26.07.2011 г. Управителният съвет на Гражданско сдружение ЕВЕТ взе решение за дарение на сума, в размер на 800 лв. на Анто Валентинов Димитров, студент – пиано в Нов български университет.
 
     • Членове на Сдружение ЕВЕТ и експерти от сродни организации учстваха в продължение на 4 месеца в 4 обучителни модула по проект «София – град на многообразието», финансиран от европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни по схема BGEIF 2009/2010 г. Успешно преминалите обучението получиха сертификати.
 
     • Христина Божинова – координатор на младежката организация ЕВЕТ-Пловдив, взе първа награда в конкурса «Моят малък красив европейски проект», организиран на 12.05.2011 г. от г-жа Надежда Нейнски в Информационния център на Европейския стюз в София.
 
     • Членове на Сдружението участваха в поредната среща от инициативата «Европейски дебати», организирана от Българско училище за политика и Европейскта комисия в България. Събитието се състоя на 09.06.2011 г.
 
     • На 14.06.2011 г. Младежите от ЕВЕТ-София участваха в Конференция «НПО: застъпничество и неотложна гражданска намеса. Проявате бе оргнизирана съвместно с Гражданско сдружение «Хармония», в изпълнение на проект «София – активни граждани за добро управление по европейски стандарти».
 
     • Експертите на ЕВЕТ се включиха в работата на Кръгла маса по проект «Преподаване на Холокоста и подпомагане на новите поколения да се научат как да живеят заедно, осъществен от Институт «Разум», в партньорство с DiverseAssociationРумъния и Женски алианс за развитие – България.
 
     • Мюмин Емин от младежката организация на ЕВЕТ – координатор за София, взе участие - със специален доклад - на 01.07.2011 г., на Форум на Сдруженията с нестопанска цел «Евразия», състоял се в Охрид, Република Македония.
 
     • На 01-03 юли 2011 г. в Боровец, Гражданско сдружение ЕВЕТ, с подкрепата на Фондация «Конрад Аденауер», организираха семинар-обучение на тема «Междуетнически отношения в Р. България – разбирателство, сътрудничество и интеркултурен диалог». Обучението бе първа част от проект «Интеркултурният диалог в България».
 
     • На 07.07.2011 г. в зала «Средец» на х-л «Шератон» се проведе публична лекция, организирана от посолството на Р. Полша, на тема «Приоритетите и предизвикателствата пред полското председателство на ЕС. Участие в събитието взеха цялото младежко ръководство на ЕВЕТ.
 
     • На 22 септември 2011 г. Националният координационен съвет на ЕВЕТ подкрепи декларацията на неправителствени организации от цяла България, във връзка с необходимостта от нова, цялостна държавна жилищна политика, насочена към младите семейства, чрез оказване на финансово-данъчна подкрепа при кредитирането им.
 
     • Гражданско сдружение ЕВЕТ се включи в подкрепа на кандидатите на организацията в местни избори – октомври-ноември 2011.
 
     • Петима представители на Гражданско сдружение ЕВЕТ взеха участие в реализацията на програма: CochranFellowshipProgramза 2011 г. на Департамента по земеделие на САЩ и бяха на двуседмично посещение в щата Пенсилвания, САЩ.
 
 
 
 
 
 
07.03.2012 г.                                 Изготвил:
гр. София                                                     Ергин Емин – председател на ГС ЕВЕТ